2009

Peters, I.: Folksonomies in Wissensrepräsentation und Information Retrieval. Universität Düsseldorf, PhD thesis, 2009
[BibTeX] 

2008

Peters, I. & Stock, W. G.: Folksonomies in Wissensrepräsentation und Information Retrieval. In: Information - Wissenschaft und Praxis 59 (2008), Nr. 2, S. 77-90
[Volltext]  [Kurzfassung]  [BibTeX]