Halle, A. (2004), 'Technitscheskie innowazii b bibliotetschnom dele germanii', NOVOE v bibliometschnoi praktike, Jaroslavl 2004 , 2-10.