Dong, Xishuang ; Chen, Xiaodong ; Guan, Yi ; Yu, Zhiming ; Li, Sheng ; Burgin, Mark (Bearb.) ; Chowdhury, Masud H. (Bearb.) ; Ham, Chan H. (Bearb.) ; Ludwig, Simone A. (Bearb.) ; Su, Weilian (Bearb.) ; Yenduri, Sumanth (Bearb.): An Overview of Learning to Rank for Information Retrieval.. In: CSIE (3) : IEEE Computer Society, 2009. - ISBN 978-0-7695-3507-4, S. 600-606