Jiang, Jing ; Wilson, Christo ; Wang, Xiao ; Sha, Wenpeng ; Huang, Peng ; Dai, Yafei ; Zhao, Ben Y.: Understanding Latent Interactions in Online Social Networks. In: ACM Trans. Web, 7 (2013), Nr. 4, S. 18:1--18:39