, Linyuan ; Medo, Matúš ; Yeung, Chi Ho ; Zhang, Yi-Cheng ; Zhang, Zi-Ke ; Zhou, Tao: Recommender systems. In: Physics Reports, 519 (2012), Nr. 1, S. 1 - 49