Wu, Xindong ; Kumar, Vipin ; Quinlan, J. Ross ; Ghosh, Joydeep ; Yang, Qiang ; Motoda, Hiroshi ; McLachlan, Geoffrey ; Ng, Angus ; Liu, Bing ; Yu, Philip ; Zhou, Zhi-Hua ; Steinbach, Michael ; Hand, David ; Steinberg, Dan: Top 10 algorithms in data mining. In: Knowledge and Information Systems, 14 (2008), Nr. 1, S. 1--37