Atzmueller, Martin. "Mining Social Media." Informatik Spektrum 35 , no. 2 (2012): 132-135.