Halle, Axel. "Technitscheskie innowazii b bibliotetschnom dele germanii." NOVOE v bibliometschnoi praktike, Jaroslavl 2004 (2004): 2-10.