Davis, R., Shrobe, H. & Szolovits, P. (1993). What is a Knowledge Representation. AI Magazine, 14, 17--33.