Ackermann, M., Berendt, B., Grobelnik, M., Hotho, A., Mladenic, D., Semeraro, G., Spiliopoulou, M., Stumme, G., Svatek, V. & van Someren, M. (eds.) (2006). Semantics, Web and Mining. Heidelberg: Springer.