Halle, A. (2004). Technitscheskie innowazii b bibliotetschnom dele germanii. NOVOE v bibliometschnoi praktike, Jaroslavl 2004, , 2-10.