Doan, AnHai ; Naughton, Jeffrey F. ; Ramakrishnan, Raghu ; Baid, Akanksha ; Chai, Xiaoyong ; Chen, Fei ; Chen, Ting ; Chu, Eric ; DeRose, Pedro ; Gao, Byron ; Gokhale, Chaitanya ; Huang, Jiansheng ; Shen, Warren ; Vuong, Ba-Quy: Information extraction challenges in managing unstructured data. In: SIGMOD Record, 37 (2009), Nr. 4, S. 14--20