Atzmueller, M. (2012). Mining Social Media. Informatik Spektrum, 35, 132-135.